Szabályozná a kormány az elektromos autók töltését

Rendeletben szabályozná a kormány az elektromosautó-töltésért beszedhet? díjak számítását, a kormány honlapján megjelent tervezetet május 8-ig lehet véleményezni.

A dokumentum szerint a töltési díjat az áramkút üzemeltet?jének a honlapján kell ismertetnie.

A Jedlik Ányos Terv végrehajtásának és a hazai elektromobilitás fejlesztési lépéseinek támogatásáról szóló rendelet szövege szerint Az elektromos meghajtású gépjárm?vek használói jogosultak az elektromos meghajtású gépjárm?vek töltésével kapcsolatos szolgáltatást észszer?, könnyen és egyértelm?en összehasonlítható és átlátható, megkülönböztetést?l mentes pénzügyi feltételek szerint igénybe venni.

A töltés ideje alatt percenként vagy kilowattóránként határozható meg az egységár, azonban tájékoztató jelleggel mindkét elszámolási módot fel kell tüntetni, percenkénti elszámolás esetén maximális kapacitást alapul véve kell feltüntetni a kilowattóránkénti egységárat, míg kilowattóránkénti elszámolás esetén maximális felvételt alapul véve kell szerepeltetni a percenkénti egységárat.

A szolgáltató a töltést követ? tölt?hely foglalására a türelmi id? hosszát percben, valamint az ebben az id?szakban fizetend? díjat percenként határozza meg. A türelmi id? lejártát követ?en a töltési hely elfoglalásáért egyszeri díj vagy percenként meghatározott díj szedhet?. A töltési hely töltés nélküli elfoglalásakor ugyancsak egyszeri díjat vagy percenkénti összeget szabhat ki a szolgáltató.

Az elektromos autótulajdonosok szerz?dhetnek a szolgáltatóval, és ennek alapján a szerz?désben meghatározott nagy vagy normál teljesítmény? elektromos tölt?ponton és feltételekkel tölthetik fel a járm?veket.

A nyilvános áramkút üzemeltet?jének azonban lehet?vé kell tenni az elektromos autó használói számára az el?zetes szerz?déskötés nélküli, eseti feltöltést is. A szolgáltatásnyújtás, illetve a szolgáltatásnyújtás során megkövetelt regisztrációs vagy azonosítási feltétel egyúttal nem jelenthet kötelezettséget az eseti töltésen kívüli, további töltési szolgáltatás igénybevételére.

A rendelet a kihirdetését követ? napon lép majd hatályba. A rendelet szövege itt olvasható.

Forrás: MTI,