Napelemek: nagy változás jön az ügyintézésben

Áttér az elektronikus ügyintézésre a kötelez? átvételi (KÁT) jogosultsággal – vagyis a megújuló alapú áramtermeléssel – kapcsolatos ügytípusok esetében is 2017. július 17-t?l a Magyar Energetikai és Közm?-szabályozási Hivatal (MEKH). Az elektronikus ügyintézésre történ? áttérés nem vonatkozik a 2017. július 17-én már folyamatban lév? eljárásokra.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 11. § (12) bekezdése alapján

az átvételi kötelezettség alá es? villamosenergia-mennyiség és a kötelez? átvételi id?tartam meghatározásával, valamint a prémium típusú támogatással kapcsolatos eljárásokban a kérelmez? köteles a hivatal által a honlapján meghatározott módon kapcsolatot tartani.

A MEKH 2017. július 17-t?l csak elektronikusan benyújtott kérelmeket fogad be az alábbi ügyekben:

  • jogutódláson alapuló, változatlan kötelez? átvételi jogosultság bejegyzése;
  • er?m?egység megvásárlásán alapuló, változatlan kötelez? átvételi jogosultság bejegyzése;
  • a kötelez? átvételi jogosultság megállapítása során figyelembe vett egyéb állami támogatás mértékének megváltozása miatti módosítás;
  • a kötelez? átvételi jogosultsághoz tartozó telephely fizikai módosítása;
  • a kötelez? átvételi jogosultsághoz tartozó telephely fizikai helyének változása nélküli módosítása;
  • kötelez? átvételi jogosultság visszavonása.

Az elektronikus nyomtatványt a kötelez? átvételi jogosultsággal rendelkez? természetes személy vagy a kötelez? átvételi jogosultsággal rendelkez? szervezet képviseletére jogosult személy nyújthatja be az Ügyfélkapun keresztül – hívta fel a figyelmet a MEKH. Mindkét esetben lehet?ség van arra, hogy a kérelmet meghatalmazott nyújtsa be, de ez esetben szükséges a MEKH honlapján közzétett meghatalmazás minta kitöltése és legalább a kérelemmel egyidej?leg történ? benyújtása is. Az elektronikusan indult eljárásokban a hiánypótlás és a tényállás tisztázása is elektronikusan történik.

Ügyfélkapus regisztrációt bármely természetes személy kezdeményezhet bármelyik okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten.

Forrás: portfolio.hu