Napelem, kazáncsere, hőszigetelés – vidéken sem maradnak le az EU-s pénzről

A helyi önkormányzatok összesen 27 milliárdos területfejlesztési keretb?l korszer?síthetik a tulajdonukban lév? épületeket. A pályázók küls? h?szigetelésére, nyílászárók cseréjére, napelemek és napkollektorok telepítésére, h?szivattyú rendszerek telepítésére, illetve kazáncserére vehetik igénybe a vissza nem térítend? 100 százalékos támogatást. A megyék többségében már benyújthatóak a kérelmek, de ennek ellenére még csak egyetlen pályázat érkezett be a hatósághoz, így még majdnem a teljes keret a pályázók rendelkezésére áll.

Még februárban jelent meg az önkormányzatoknak szóló tulajdonukban lév? épületek energetikai korszer?sítését segít? pályázati felhívás (TOP-3.2.1-16), melynek keretösszege 27,05 milliárd forint. A nyertes pályázók 100 %-os támogatásban részesülnek, azaz az önkormányzatok a projekt teljes összegét megkapják vissza nem térítend? támogatásként.

A hivatalos pályázati oldalon található statisztika alapján eddig egyetlen pályázat érkezett be 73 milliós igényelt támogatással az Irányító Hatósághoz Somogy megyében a kiemelt részre, mely kifejezetten a Somogy Megyei Önkormányzat számára került kiírásra. A többi megyében még egyetlen pályázat sem került benyújtásra a hivatalos oldal szerint, így a 27 milliárdos keret még pályázható a helyi önkormányzatok számára. Várhatóan ebb?l az összegb?l 126 és 253 közötti kérelmet támogatnak majd.

A pályázat fontosabb számai

A keretösszeg megoszlása és a benyújtási dátumok megyénként változóak, így a következ? táblázatban összefoglaltuk, hogy megyénként mennyi keretösszeg áll rendelkezésre, illetve mennyi az igényelhet? támogatás összege és mikortól nyújthatóak be a támogatási kérelmek.
Napelem, kazáncsere, h?szigetelés - vidéken sem maradnak le az EU-s pénzr?l

További tudnivalók a felhívásról

 • Kérelmeket nyújthatnak be helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát, területi (megyei) önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzatok társulása, illetve többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok.
 • Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a tervezett fejlesztések alá vont ingatlanok többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában állnak.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a,melyet el?legként igényelhetnek a nyertesek.
 • A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók megyéjének a települései,kivéve a megyei jogú városok területe.
 • A helyi önkormányzatok megyei jogú városok területén elhelyezked? többségi tulajdonú épületei a célterület részét képezik.
 • Önálló energetikai rendszerrel rendelkez? épület, vagy épületegyüttes épületenergetikai korszer?sítése támogatott, és lehet?ség van “Összetett beruházás”-ra is.
 • Energetikai központú felmérésen és számításokon alapuló projektek kidolgozása támogatott.
 • Fenntartási id?szak 5 év.

Támogatható tevékenységek

 • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, küls? határoló szerkezeteik korszer?sítése
 • H?termel? berendezések korszer?sítése, cseréje
 • Napkollektorok telepítése és h?közl? rendszerre kötése
 • Napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése
 • H?szivattyú rendszerek telepítése és h?közl? rendszerre kötése
 • Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi f?t?m?re, vagy hulladékh?t hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Az adott épülethez kapcsolódó, már meglév?, kül- és beltéri világítási rendszerek korszer?sítése
 • Központi szell?z?- és légkondicionáló rendszerek korszer?sítése

A projekt tervezése során a legfontosabb, amire figyelni kell az elszámolható költségekre vonatkozó korlátozások, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze.
Napelem, kazáncsere, h?szigetelés - vidéken sem maradnak le az EU-s pénzr?l

lakosság április 24-t?l nyújthatja be a családi házak és társasházak energetikai korszer?sítésére szánt 115 milliárdos keret? nulla százalékos hitelprogramokra a kérelmeit, melyekb?l közel 24 ezer lakóépület korszer?sítése valósulhat meg országszerte. Ezekr?l a hitelekr?l részletesebben korábbi cikkünkben számoltunk be.