Klímával fűteni?!

Egyre több fórumon, egyre szélesebb körben bukkan fel a klímával f?tés gondolata, és elégedett felhasználói tapasztalatokról is egyre többet hallani. Cikkünkben a klímával f?tés kérdését igyekszünk körbejárni.

Mi a h?szivattyú?

A h?szivattyúk olyan h?t?berendezések, amelyek egy folyékony állapotú közeg elpárologtatásával egy h?cserél?n keresztül h?t vonnak el egy forrásból, majd az elpárolgott közeget összes?rítve továbbítják egy másik h?cserél?be, ahol a magas h?mérséklet? és nyomású közeg a h?jét leadva újra cseppfolyós állapotba tud kerülni. Ez a folyamat játszódik le a h?t?szekrényekben is, ott a beltérben elhelyezett h?cserél?ben az elpárolgás az élelmiszert h?ti, a „kültérben”, (a h?t?szekrény hátoldalán) lév? h?cserél? („rács”) pedig a környezetet (praktikusan: a konyhát) f?ti.
Feltehet?leg sokan tudják, de azért nem árt megjegyezni: a h?szivattyúk elnevezésénél a szóösszetételben az els? tag a h? forrását jelenti, a második pedig azt a közeget, amelynek a h?t? körfolyamat a h?t leadja. Ennek megfelel?en a leveg?- leveg? h?szivattyú a kültéri környezeti leveg?b?l vonja el az elpárolgáshoz szükséges h?t, majd a kondenzációhoz a beltérben elhelyezett egység a helység leveg?jét használja. Ez a h?szivattyú tehát egy, a hétköznapi nyelvben csak „klímának” nevezett berendezést jelent, amely nyáron a folyamat megfordításával légh?tést végez.

A leveg?-leveg? rendszer? h?szivattyúkra több mint három éve igényelhet? GEO tarifa. Viszont a GEO tarifa klímaberendezésekkel történ? igénybevételéhez teljesülnie kell az alábbi feltételeknek:

  • Ha a berendezés névleges f?t?teljesítménye 2 és 6 kW között van, úgy a szezonális COP értéknek el kell érnie a 4,1-es értéket.
  • Ha a névleges f?t?teljesítmény 6 és 12 kW között van, úgy a szezonális COP értéknek el kell érnie a 3,8-es értéket.
  • 12 kW névleges f?t?teljesítmény felett elegend? dokumentálni, hogy egy EUROVENT norma által igazolt módon mért pillanatnyi mérési eredmény alapján a berendezésre vonatkozó COP érték a kültéri +2°C és beltéri 20°C légh?mérsékleten eléri a 3-mas értéket.
  • Illetve a berendezés(ek)et külön mért, vezérelt elosztó hálózatra állandó jelleggel rögzített módon, nem dugaszolhatóan kell csatlakoztatni.

Itt lényeges tisztázni az SCOP érték fogalmát. Az SCOP érték (bevezetésre 2013. január elsején került, felváltva a korábban csak a pillanatnyi mutatószámra vonatkozó COP értéket) a berendezés teljes f?tési idényre vonatkoztatott energetikai mutatója. Kiszámítása: a referencia f?tési h?igény és a kiszolgálásához a berendezés által elfogyasztott villamos energia hányadosa adja. Na, igen ám, de hogyan lehet ez egy egzakt mutatószám? Mit?l lenne az SCOP érték ugyanannyi itthon, mint Svédországban vagy Portugáliában? Nos, erre az EU nagyvonalúan, egy huszáros vágással „besorolta” az Unió területét három „éghajlati mez?be”.

Forrás/b?vebben: vilanylap.hu