Akciós napfény

A napelemek ára az elmúlt években világszerte drasztikusan esett. Ez els?sorban a piac b?vülésének, a gyártók és szolgáltatók fokozódó versengésének köszönhet?. Az áreséssel együtt komoly javulás következett be a megtérülési mutatók tekintetében is. Mind a háztartási rendszerek, mind a naper?m?vek esetében átlagosan felére, harmadára csökkent a megtérülési id? a 6-8 évvel ezel?tti beruházásokhoz képest. Ez örömteli tény a megújuló energiák támogatói számára.

A különböz? energiatermelési módok összehasonlítására kiválóan alkalmas, ha a költségeket – beruházási, m?ködtetési, leszerelési – egységnyi megtermelt energiára (kWh) vonatkoztatva adjuk meg. Így a folyamatosan vagy id?szakosan m?köd? er?m?vek költségei is összemérhet?k, hiszen kizárólag az számít, adott pénzért mennyi energiát tudtunk termelni. 2016-ra eljutottunk oda, hogy a napelemes beruházások egységnyi energiára vonatkoztatott költsége a hagyományos energiatermelési technológiákkal (fosszilis, nukleáris) egy szintre került, s?t, ma már vannak jóval olcsóbb beruházások is. Hiszen ahogy az lenni szokott: a jók között is vannak még jobbak, és az olcsók között is még olcsóbbak. Az utóbbiakra hozunk most néhány kiemelked? példát:

Indiai naper?m?. (Forrás: AP PHOTO/AJIT SOLANKI)

Tavaly májusban öt nemzetközi vállalat elképeszt?en alacsony, 3 cent/kWh-s (~9 Ft/kWh) ajánlatot tett a dubaji Mohammed bin Rashid Al Maktoum napelempark legújabb egységének kiépítésére, mely már korábban is a világ egyik legnagyobb naper?m?ve volt. Az új egység kapacitása 800 MW, azaz önmagában a tervezett Paks II atomer?m? egyharmada. A beruházáshoz kapcsolódó hihetetlenül alacsony összeg új világrekord lett.

Jó, persze mondhatjuk, hogy már megint az arabok, meg ott b?ven van hely a sivatagban, és a Nap is egész évben süt. Nyilvánvaló, hogy nincsenek ilyen körülmények mindenhol a világon, de a megújuló ipar el?retörése, a napelem-piac szélesedése, az árak esése szempontjából komoly kihatása van világszerte egy ilyen rekordberuházásnak.

Az új ár b?ven a széner?m?vek költségei alá vágott, melyek átlagosan 6-10 cent/kWh körüli áron termelnek. A napenergia ezeknek az új, hihetetlenül olcsó er?m?veknek köszönhet?en bizonyos országokban az összes energiatermelési módot figyelembe véve a második legolcsóbb alternatívát adja a szárazföldi szélenergia után.

A dubaji er?m? nagyjából 15%-kal olcsóbban állít el? energiát, mint a korábbi „napos rekorder”: a mexikói Enel Green Power er?m?. (Korábban Szaúd-Arábiában, Peruban és Chilében is voltak ideiglenes csúcstartók.) 2016 elején még 6 cent/kWh volt a legalacsonyabb naper?m?-beruházás költsége, sz?k fél év alatt azonban felére esett az összeg.

A világ legolcsóbb napelemes beruházásainak folyamatos árcsökkenése 2016. január és május között (cent/kWh), Forrás: Bloomberg New Energy Finance

És ekkor még nem volt vége az évnek. Augusztusban érkezett a bejelentés Chiléb?l, hogy 2,91 cent/kWh-s új rekord-alacsony áron épül egy 120 MW-os naper?m?, majd szeptemberben ismét a Közel-Keleten, ezúttal Abu Dhabiban jött az egészen hihetetlen áresés: az ottani Vízügyi és Villamos Energia Hivatalhoz egy 2,42 cent/kWh-s árajánlat érkezett a Perzsa-öbölnél tervezett 350 MW-os naper?m?re.

Mindeközben már Európában is akadnak 7-8 cent/kWh áron termel? naper?m?vek, és a becslések szerint 2030-ra ez az összeg 4-5 cent/kWh-ra csökkenhet az öreg kontinensen.

Ahhoz, hogy rendszerbe illesszük ezeket az összegeket, egy fontos dolgot érdemes tisztázni: a hagyományos energiatermelési módok, mint a fosszilis energiatermelés és az atomenergia, a jöv?ben már nem lesznek olcsóbbak. Megrekedtek a nagyjából 7-8 cent/kWh-s szinten, és vagy ott maradnak, vagy az energiahordozók árának emelkedése és biztonsági el?írások szigorítása miatt drágulni fognak a jöv?ben. Ezzel szemben a megújuló energiák – az utóbbi években leginkább a napenergia – olyan rekordokat szállítanak szinte hónapról hónapra, amit korábban elképzelhetetlennek véltünk. Az energiatermelés globális szinten átalakulóban van. Nem csupán a fejlett gazdaságokban, de a fejl?d? országokban is. Dél-Amerika, Afrika országai csatlakoznak sorra a megújulós forradalomhoz, világszerte hihetetlen sebességgel b?vül a napos és szeles kapacitás, egyre több nagyvállalat fordul ebbe az irányba, hiszen mindenki látja, hogy ez a jöv?. A számok nem hazudnak.

Forrás: energiabox.blog.hu